1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Jachtaři, kteří hodlají plout se svou vlastní lodí v Řeckých vodách, si musí (a i dříve museli) pořídit dokument zvaný "DEKPA".
K letošnímu roku (2017) dochází ke změně oproti předchozím rokům.
Nejedná se o změnu podstatnou, přesto je to důležité a neopomenutelné.
Aby nedošlo k nechtěné nepřesnosti překladem, je přiložen originál, scan článku, který byl zveřejněn v Practical Boat Owner, april 2017.
Greece Dekpa