fbpx
Vytisknout

 

V návaznosti se změnami v Chorvatsku, následujícími po jeho vstupu do EU,

jsou majitelé lodí povinni učinit administrativní kroky popsané v textu níže,

eventuelně lze požádat o vyřízení potřebných záležitostí nějakou zainteresovanou firmu,

například  SeaHelp.

 

 


 

 

Celní deklarace lodí po vstupu Chorvatska do EU

Téma pro každého majitele lodi kotvící v HR.

Situace:

Příslušné celní úřady v Chorvatsku disponují následujícími doklady o lodích a jejich vlastnících, které jim byly dodány příslušnými marinami a mají tak zcela přesný přehled o lodích nacházejících se v Chorvatsku jejich situaci i o jejich majitelích:

- Smlouva s marinou (Jméno, Adresa, Mail, Telefonní číslo, ….)
- Kopie pasu
- Registrace lodě
- Viněta / Prijava

U lodí, které měly smlouvu na kotviště před 01.07.2013 probíhá celní řízení, které musí být uzavřeno nejpozději do 31.03.2014, aby mohly být propuštěny do volného oběhu zboží v rámci EU.

V prosinci 2012 bylo uzavřeno cca 4500 celních řízení a dalších 14000 jich na uzavření teprve čeká.

Majitelům lodí, kteří nestihnou termín 31.3.2014 zcela reálně hrozí povinnost zaplatit 25% dovozní DPH a clo 1,7%. K tomu jim ještě hrozí celní pokuta.
Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuje SeaHelp, přední evropský poskytovatel asistenčních služeb na moři, dotčeným majitelům lodí, aby v této věci aktivně jednali za účelem včasného ukončení jejich celního řízení.

Předpoklady pro úspěšné ukončení celního řízení

Loď je v režimu dočasného dovozu
(probíhající Celní řízení a Celní prohlášení „KZ Broj“ )
Loď je ještě v Chorvatsku
Loď je pod vlajkou země EU (NE Švýcarsko, USA,….)

Požadované dokumenty k celnímu řízení:

Kopie pasu
Smlouva s marinou & Inventarní seznam & Celní prohlášení „KZ Broj“ Doklad o probíhajícím celním řízení
Kopie registrace před 01.07.2005
Kopie aktuální registrace a CE-Certifikat (od r. 1998)
Kopie Prijavy/Viněty
Crewlist s razítkem Policie jako doklad posledního vstupu do země (18 měsíční lhůta)
Kupní smlouva nebo faktura
Doklad o zaplacení DPH v EU nebo formulář T2L

Nemáte čas? Zdá se Vám to složité? Nehodláte se dohadovat? SeaHelp nabízí kompletní řešení!

Vy pouze dodáte potřebné doklady a SeaHelp za Vás záležitost vyřídí
SeaHelp Vám předá nabídku spolu s časovou cenou a plnou mocí
Nabídka musí být klientem akceptována a zaslána zpět SeaHelp
Plná moc musí být ověřena u notáře a v originále předána SeaHelp
Provedete úhrady za vyřízení prostřednictvím SeaHelp a na clo podle spedice podle nabídky v kunách

Náklady na vyřízení

Náklady € 480,- (vč. DPH)
Odměna SeaHelp, poplatek spedice, překlady v případě potřeby a ověřování kopií v HR
Dodatečné náklady € 100,- (vč. DPH)
Cestovné (kvůli pořízení snímků čísel trupu a motorů,…)
pokud tyto nebudou dodány majitelem
Dovozní daň & Clo € ???,-
Bude stanoveno celním úřadem

Další info naleznete na www.sea-help.eu
Máte dotazy? Spojte se s námi!
Mail.:
Tel.: + 420 602 325 965

SeaHelp

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu