fbpx
Vytisknout

Následující informace jsou souhrnem tříměsíčního dialogu mezi Cruising Association (CA) a řeckým ministerstvem pro námořnictví. Jsou zde ale stále body, které budou vyžadovat vyjasnění, zejména pak k požadavku CA na vyjasnění stávajících praktik přístavní policie a výběru poplatků.

Hlavní body

Pro výpočet poplatku bude použit údaj LOA, který je zapsaný v registračních dokumentech k lodi. Hodnota se bude zaokrouhlovat na nejbližší desetiny metru.

Je připraven systém pro různé přijímání plateb: online, prostřednictvím přístavní policie, přes daňový úřad nebo agenty a možná i prostřednictvím bank. Bude možné platit jak hotově, tak platebními kartami, ať již debetními, tak kreditními.

Lodě, které budou uskladněny na břehu nebudou muset prokazovat zaplacení daně a bude na ně nahlíženo, jako by nebyly ve vodách Řecka. Rovněž CA požádalo řecké úřady, aby z platby daně byly vyjmuty lodě, které jsou na vodě, ale nebudou se plavit. To by mohlo být možné za podmínky, že dokumenty od lodě budou předány úřadu a lodě budou zakotveny v určené oblasti, něco jako registrované mariny. Tahle myšlenka byla přijata, ale není známa konečná podoba, stále čekáme na další zprávy.

Tyto poplatky se vztahují na všechny lodě, tedy i ty ze zemí mimo EU. Nejsou stanoveny žádné slevy pro lodě, které řecké vody opouštějí před uplynutím kalendářního roku.

Lodě o délce 12,1 m a více

Plná daň pro lodě o této délce bude asi zřídka vybrána celá. Za celý kalendářní rok je stanovena dle následujícího propočtu: €100 x LOA nebo €1240 za loď o délce 12,4 m. Existují ale dvě možnosti, jak tuto taxu snížit.

1) platba za měsíc €10 x LOA nebo €124 za 12,4 m. Tento způsob je doporučený pro lodě, které zůstanou méně než 7 měsíců v místních vodách. Sedm měsíců (duben – říjen) by stálo €868 a není zatím jasné, jestli bude možné zaplatit za 3 až 4 měsíce dopředu, nebo zda bude nutné platit každý měsíc.

2) pokud loď zůstane 11 měsíců až jeden rok v teritoriálních vodách Řecka, zaplatí o 30% méně, než je plná taxa. Je to stejné jako platba za 7 měsíců, ale více praktické a flexibilní. Může to být volba pro ty, co na lodi žijí.

Vlastníky lodí, kteří by se chtěli placení poplatku vyhnout, čekají dost vysoké pokuty. Pokud budou chyceni, že nemají zaplaceno, budou muset zaplatit dvounásobnou roční taxu!

Požádali jsme, aby měsíc mohl být definován jako doba 30 dní, než kalendářní měsíc, ale zřejmě to asi neprojde kvůli stávajícímu platebnímu a počítačovému systému.

Lodě o délce do 12 m

Lodě do délky 12 m budou platit nižší sazbu. A to při připlutí do Řecka nebo spuštění na vodu. Uhrazený poplatek je bude opravňovat, aby se plavily po zbytek roku v řeckých vodách. Budou platit tři pásma:

Lodě od 7,1 – 8 metrů délky €200

Lodě od 8,1 – 10 metrů délky €300

Lodě od 10,1 – 12 metrů délky €400

Řecké ministerstvo financí si je vědomo, že v důsledku příjetí těchto nařízení se některé lodě o délce nad 12 m budou řeckým vodám vyhýbat, ale v současné chvíli nenavrhují snížení sazby.

Ústupky

CA se snažilo o zajištění úlevy a dosáhli následujících ústupků:

1) bylo vyjednáno, že úřady nebudou vybírat penále do doby, než systém bude po nějakou dobu fungovat (ještě nevíme jak dlouho);

2) bylo vyjednáno, že pro lodě, které se v řeckých vodách již nacházejí, bude přechodné období o délce 1 roku. Je to zejména pro ty, co chtějí odplout ze země po spuštění lodě na vodu.

3) odstranění stávajících povinností přístavní policii a plateb. Tento bod je stále v diskuzi a nedávno nám bylo z ministerstva sděleno, že: „Jsme v procesu revidování stávajícího zákona o rekreačních plavidlech. Naším záměrem je odstranit nepříjemnosti, které zmiňujete.".

Volný překlad zprávy z The Cruising Associacion zajistil Mirek Markant

Původní zpráva je k přečtení na http://cruising.org.uk/news/greektax

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu