fbpx

Sdělení SPS č. 59/2009 o nových technických požadavcích na malá plavidla
Požadavky na rekreační malé plavidlo
Na základě účinnosti vyhlášky Ministerstva dopravy č. 388/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
jsou od 7. 11. 2009 pro malá rekreační plavidla a vodní skútry nově uváděné do provozu závazné technické podmínky způsobilosti platné pro uvádění rekreačních plavidel na trh Evropského společenství.
Splnění požadavků pro uvedení rekreačního plavidla na trh musí být prokázáno předložením prohlášení o shodě a označením plavidla značkou CE. S výjimkou požadavků na pohonný motor a vybavení platí pro plavidlo v provozu technické požadavky na bezpečnost, které byly závazné při jeho uvedení do provozu.
Celá vyhláška je ke stažení zde:

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu