fbpx

Obavy jachtařů, že přístavy začnou vydávat předpisy a nařízení bez toho, aniž by proti nim mohly být vznášeny námitky, odstartovaly snahy RYA o změny v chystaném zákonu.

Vláda v Anglii prosazuje, připravovaným návrhem zákona, rozšíření pravomocí pro přístavy a jejich úředníky tak, aby mohly vydávat vlastní předpisy a nařízení a označit jednání, které uznají za vhodné jako za protizákonné. To by ve své podstatě znamenalo neomezenou pravomoc. Taková nařízení a předpisy ovlivní život všech uživatelů přístavů - včetně rekreačních jachtařů, bez možnosti se proti nim odvolat. V současnosti se vydávaná nařízení a předpisy podrobují pravidlům pro schvalování zákonů a vyhlášek.

 

Obavy jachtařů, že přístavy začnou vydávat předpisy a nařízení bez toho, aniž by proti nim mohly být vznášeny námitky, odstartovaly snahy RYA o změny v chystaném zákonu.

 

Vláda v Anglii prosazuje, připravovaným návrhem zákona, rozšíření pravomocí pro přístavy a jejich úředníky tak, aby mohly vydávat vlastní předpisy a nařízení a označit jednání, které uznají za vhodné jako za protizákonné. To by ve své podstatě znamenalo neomezenou pravomoc. Taková nařízení a předpisy ovlivní život všech uživatelů přístavů - včetně rekreačních jachtařů, bez možnosti se proti nim odvolat. V současnosti se vydávaná nařízení a předpisy podrobují pravidlům pro schvalování zákonů a vyhlášek.

Královská jachtařská asociace (RYA) lobuje za to, aby se do navrhovaného kontroverzního zákona (Marine Navigation No. 2) zapracovaly její připomínky, které by navrhované pravomoci omezily.

RYA uznává, že úředníci přístavů by měli disponovat určitými pravomocemi, aby aktivity v přístavech byly k užitku všem, kteří je využívají. Nicméně, je přesvědčena, že návrh zákona jde dál, než je nutné a nedává možnost jakékoli obrany proti nevhodným a neospraveditelným nařízením.

Na přípravě úpravy zákona strávila RYA několik měsíců, ale jak se zdá, vláda není ochotná připustit širší dopad tohoto návrhu. Gus Lew, vedoucí právního oddělení RYA dodává, že vedou neustálá jednání s ministerstvem dopravy (Department for Transport and the ports sector), ale ke dnešnímu dni to vypadá tak, že nemohou najít oboustranně přijatelné řešení.

Z tohoto důvodu se RYA obrací na širokou jachtařskou veřejnost a vyzývá ji, aby se zúčastnila průzkumu, který bude použit při jednáních o lepším znění zákona.

Dotazník (z článku není patrné, zda se jedná o petici) klade jednoduché otázky a vyzývá jachtaře k vyjádření názoru:

a) domnívám se, že by přístavům měla být dána neomezená pravomoc při tvorbě vyhlášek a nařízení ve věci rekreačního jachtingu;

b) domnívám se, že by přístavům měla být dána rozšířená pravomoc, ale ta by měla být podrobena odpovídajícím bezpečnostním zárukám, že pravomoc nebude zneužívána;

c) domnívám se, že žádná dodatečná pravomoc není potřeba a úřady, potažmo úředníci by měli využívat stávající legislativy.

Zákon by ale měl být schválen sněmovnou lordů už v lednu tohoto roku, takže výsledky úsilí RYA budou známy již brzy.

 

Volně přeloženo z PBO. Další informace k tématu 

Poznámka překladatele:

Rád bych poukázal na fakt síly, kterou může disponovat organizovaná skupina lidí, kterým není lhostejno, co se o nich bez nich rozhoduje.

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu