Chris Beeson, 14. října 2016

Již téměř celé desetiletí je Rudé moře uzavřeno pro jachtaře. Zlepšuje se tato situace? A co pirátství ještě blíže k nám?

Jsou jachtaři, kteří se plaví oceány, stále ohroženi pirátstvím?

Dříve jsme si pod slovem piráti představili obrázek Dlouhého Johna Silvera, dnes se nám vybaví ozbrojené gangy v rychlých člunech. Pirátství je dnes stejně skutečné, jako bylo vždy; je podníceno válkami, nefunkčností států a existencí zemí, které nejsou schopny uhlídat svá moře. Většina z nás se drží v bezproblémových oblastech, ale oblíbené jachtařské oblasti jsou stále více ohroženy, stejně jako odlehlejší jachtařské námořní trasy.

Yachting Monthly vedl rozhovor s Gerrym Northwoodem OBE (držitelem Řádu Britského impéria – Order of the British Empire), penzionovaným kapitánem Royal Navy, zakladatelem protipirátských námořních sil pro Indický oceán a bezpečnostním konzultantem firmy Maritime Asset Security and Training Ltd. Chtěli jsme vědět, co současná situace znamená pro jachtaře.

Zlepšuje se bezpečnost světových moří?

Světová moře se stávají nebezpečnějšími. Žijeme v době po skončení studené války, kdy značný počet národních států soupeří o pozice. Totéž se děje mezi nevládními organizacemi a teroristickými skupinami, které se pokoušejí prosadit, kde to jen jde.

Bipolární svět studené války se rozpadl a objevil se mohutný pohyb směrem ke globalizaci. Věci se stávají složitějšími, problémy generují stále ostřejší rozdíly mezi bohatými a chudými, kteří žijí vedle sebe. To je silným podnětem ke kriminalitě, obzvlášť pokud nefunguje zákon a pořádek, který by se s kriminalitou vypořádal.

V některých částech světa jsou moře bez dohledu a regulace.

Kde jsou současná ohniska zločinnosti a pirátství?

Mapa firmy MAST Ltd. zobrazuje případy kriminality, pirátství nebo pokusů o pirátství od roku 2014

Jihovýchodní Asie, Indický oceán a západní Afrika jsou současnými rudými zónami – jde o místa, kterým je třeba se zcela vyhnout. Karibik je „žlutý“ – vyžaduje zvýšenou opatrnost.

Cožpak se situace v Rudém moři a Indickém oceánu nezlepšuje?

V některých ohledech je Indický oceán v současnosti jednou z nejbezpečnějších oblastí pro komerční plavbu. Je to díky ohromnému úsilí vynaloženému při zavádění bezpečnostního systému, který piráty efektivně eliminuje.

Oblast vysokého rizika v Indickém oceánu byla nedávno zmenšena, což odráží fakt, že se somálští piráti nepouštějí tak daleko na moře jako dříve. Oproti komerční plavbě jsou jachty snadným cílem, což může piráty lákat. O kus dál ležící Seychely jsou zcela bezpečné, pokud se pohybujete v souostroví. Přístupové trasy k ostrovům ale riskantní jsou.

Otevře se pro jachtaře Rudé moře v brzké době znovu?

Aby byly Rudé moře a Adenský záliv bezpečné pro jachty bez dodatečných bezpečnostních opatření, muselo by se Somálsko stát mírumilovným státem s normální vládou, místem, kde platí zákony, a s nějakým druhem fungující pobřežní stráže. V Somálsku mají lidé spoustu znalostí ohledně pirátství a nějaký čas potrvá, než vymizí. Také je třeba, aby skončila občanská válka v Jemenu.

Jak je to z bezpečností v Atlantiku?

Guinejský záliv na západě Afriky je nebezpečný. Regionu dominuje Nigérie, ale koordinace mezi zeměmi vázne a neexistuje tady žádná organizace, která by reagovala na volání o pomoc v mezinárodních vodách. Politické rozdělení Nigérie je na škodu věci. Schopnosti Nigérie dohlížet na své teritoriální vody je extrémně proměnlivá.

V Libérii už došlo k útoku na plavidlo, ale na sever odtud a taky v Senegalu a na Kapských ostrovech je relativně bezpečno.

Mapa firmy MAST Ltd. zobrazuje případy kriminality, pirátství nebo pokusů o pirátství v Karibiku od roku 2014

V Karibiku jsou známy případy kriminálních aktivit proti jachtám. Jak se můžou jachtaři vyhnout problémům?

Jachtaři musí být v Karibiku velmi opatrní. V některých částech je bezpečno jako doma, jinde by lidé mohli přijít k vážné úhoně. To můžeme vidět na příkladu vraždy německých jachtařů na ostrově St. Vincent v březnu 2016.

Totéž platí pro JV Asii. Je to velká, složitá a různorodá oblast, kde je na některých místech bezpečno, zatímco jinde je velice nebezpečno. Každý, kdo se tam chce plavit, se musí předem seznámit s podmínkami a pečlivě dbát na rady a doporučení. V posledních letech se tu událo několik incidentů za účasti jachet.

Středomoří se v poslední době ocitlo na titulních stranách ohledně migrace, terorismu a syrské občanské války. Týká se to jachtařů?

Nedávno jsem slyšel výpověď jednoho italského jachtaře, který se na svojí jachtě plavil s několika přáteli. Časně z rána se setkali s potápějící se lodí s uprchlíky. Usoudil, že bude lepší zachránit tolik lidí, kolik je jen možné, než je nechat utopit. Zachránili 42 lidí. Jachtař se obával o bezpečnost vlastní lodi, takže nemohli zachránit nikoho dalšího. Byl nucen pozorovat, jak se spousta lidí utopila. Fakt, že nemohl dělat více, měl těžký dopad na jeho psychiku.

Příhoda poukazuje na to, že je snadné myslet si, že se nám to nemůže stát, ale že musíme mít rozmyšleno, co dělat v případě, když se s migranty ve vodě setkáme. Musíme mít plán. Rada může znít vyhnout se jim a vše ohlásit příslušným úřadům, ale jakožto námořníci víme, že máme povinnost na moři poskytnout pomoc. Námořníci nejsou lidé, kteří by stáli v povzdálí a ignorovali ty, kdo mají potíže.

Zaprvé je lepší se vyhnout místům, kde se do takové situace můžeme dostat. Avšak pokud se už do takové situace dostanete, měli byste se přimět k tomu, abyste s tím něco dělali. Chybným rozhodnutím ale můžete ohrozit svoje životy. Musíte mít plán.

Existují ve Středomoří nějaké náznaky pirátství nebo terorizmu?

Dosud je jen minimum známek o tom, že by se terorismus šířil na moře. Ale na lodi s migranty může být někdo, kdo se nebude rozpakovat vám ublížit.

Před pár měsíci se objevila zpráva o nálezu voru se dvěma mrtvými těly. Když to turecká pobřežní stráž vyšetřovala, vor vybuchl, což zabilo jednoho člena posádky a poranilo posádku rybářské lodi, která vor našla.

Jedná se o ojedinělý incident a není jasné, kdo za ním stojí, ani co bylo cílem, ale dává to další rozměr složitost humanitární pomoci ve Středomoří. Určitě nechcete, aby na vás mířily zbraně, když jdete na pomoc postižené lodi.

V kterých částech Středomoří by jachtaři měli být obzvlášť opatrní?

Hranice mezi Tureckem a Řeckem je hlavní cestou do Evropy, ačkoli se udály pokusy to změnit. Následně se zase zvětšila popularity cesty z Libye do Itálie, takže jachtaři by tady měli být obzvlášť opatrní. Aktuální doporučení najdete na internetu – zadejte heslo European Naval Force Mediterranean.

A konečně, někteří jachtaři se rozhodli mít na palubě zbraně. Co si o tom myslíte?

V porovnání s komerčními plavidly s plnou posádkou a ozbrojenou ochrankou na palubě jsou jachty měkkými cíli. Jachtaři jsou přitažlivými cíli, protože jsou považováni za bohaté a tedy schopné zaplatit výkupné. Většina malých jachet si nemůže dovolit vzít na dlouhé plavby ochranku, ale stojí za zvážení, zda tak neučinit při krátkých přeplavbách.

Než si na palubu zbraň vezmete, musíte mít jasno ohledně svých schopností a ohledně situací, ve kterých zbraň použít. To jasně určí, jaký druh zbraně máte mít. Pokud si nejste použitím zbraně jistí, mohlo by se vám to ošklivě vymstít.

Musíte mít také jasno ohledně právních důsledků, pokud zbraň použijete a někoho zabijete. Existuje tolik proměnných, že není možné dát obecnou radu. Dobře si to promyslete.

Gerry Northwood OBE

Gerry je provozním ředitelem Maritime Asset Security and Training Ltd. Dosáhl hodnosti kapitána v Royal Navy a hrál klíčovou roli v evropských námořních silách pod britským velením, které operovaly v Indickém oceánu. Za to byl vyznamenán Řádem Britského impéria. Velel Britské protipirátské jednotce zvláštního určení, protidrogovým hlídkám v Karibiku a britským jednotkám na Falklandských ostrovech. Sloužil také v první válce v Zálivu, v Irácko-íránské válce a v Severním Irsku.

Gerry se naučil plachtit ve škole a s jachtingem začal na Britannia Royal Naval College v Dartmouthu.

Více na: http://www.yachtingmonthly.com/cruising-guides/piracy-still-threat-ocean-cruisers-52973#GF07GvbFF4I5flGK.99

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu