Ze tří různých zdrojů jsem vybral tipy pro zvýšení bezpečnosti noční plavby. Více informací najdete na příslušných stránkách:

Tipy pro noční jachting
Tom Cunliffe
Yachting Monthly

1. Svoji první noční plavbu uskutečněte ve známých vodách za úplňku – obojí plavbu usnadní.
2. Mějte na mysli, že v červnu a počátkem července je noční tma velice krátká. (Pozn. překl.: Tom Cunliffe píše o vodách kolem Británie. Ve Středomoří, či ještě více na jihu, tohle pochopitelně neplatí – nebo alespoň ne v takové míře.)
3. Nastavte si tichý budík na půlhodinový interval, aby vás vzbudil, pokud na hlídce usnete.
4. Po setmění nepoužívejte zvukový alarm přístrojů jako jsou AIS, MARPA, GPS…, abyste nebudili odpočívající členy posádky.
5. Mějte nůž a baterku pohotově v kapse.
6. Jste-li na pochybách, zarefujte plachty před setměním – budete mít v noci větší klid.
7. Baterie dobíjejte odpoledne a hlídejte spotřebu energie, abyste nemuseli všechny budit startováním motoru v noci.
8. Pokud znáte hlavní noční signální světla, nestresujte se těmi ostatními – všechna jsou v almanachu.
9. Nerachoťte harnesy, když se pohybujete po palubě. Vzbudí to spící stejně spolehlivě, jako alarm waypointu nebo bezmyšlenkovité použití vinšny.
10. Přesvědčte se, že vlajka nezakrývá záďové světlo, když opouštíte přístav nebo do něj vplouváte. Na moři vezměte vlajku dovnitř.

Sedm tipů pro bezpečný noční jachting
Chris Tibbs
Yachting World

1. Připravte loď – označte všechny výtahy a otěže a seznamte posádku s jejich rozmístěním v kokpitu.
2. Noční vidění vyžaduje trpělivost a opatrnost – trvá tři hodiny, než se oko plně adaptuje na tmu, ale stačí okamžik ke zničení adaptace.
3. Červená světla – použijte červené fólie, červené žárovky nebo dokonce červený lak na nehty (sic).
4. Režim hlídek začněte dodržovat co nejdříve po začátku plavby – organizmus potřebuje nějaký čas, aby se novému rytmu přizpůsobil.
5. V noci je dobré jídlo obzvlášť důležité – organizmus je v té době předurčen ke spánku.
6. Bezpečnost a příprava – nestavte jednočlenné hlídky, pokud není snadné loď ovládat v jednom.
7. Vyhněte se vyčerpání – koncentrace a schopnost rozhodování jsou na moři zcela zásadní.

Tipy pro noční palvbu
Pat Reynolds
(velmi volně podle článku)
American Sailing Association

1. Noste záchranné vesty (zde PFD – Personal Flotation Devices). Je pozdě se po vestě shánět, když už jste v kaši (= ve vodě). K vestě připojte osobní bóji a/nebo světlo a zkontrolujte baterii.
2. Skipper a alespoň jeden další člen posádky mají znát význam lodních pozičních světel, světelných bójí a majáků. Noční vplouvání do přístavu velkého města může být matoucí a stresující.
3. Zkontrolujte, že trasa v plotteru je vedena bezpečnými vodami. Překážka, kterou byste ve dne mohli spatřit, může být v noci neviditelná.
4. Pro noční plavbu zvolte klidnější režim – při přeplavbách v noci rozhodně nezávoďte.
5. V noci je vždy třeba držet hlídky.
6. Mějte k dispozici dostatečně silné světlo. Při vplouvání do přístavu, identifikaci plavebních znaků, či cizích předmětů ve vodě takové kvalitní světlo jistě oceníte.
7. Pořádně se oblékněte. Když ta velká žlutá horká koule zmizí z oblohy, ta bílá studená už to nevytrhne.

 

přeložil  

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu