fbpx
podle Yachting Monthly, únor 2018 
 
James Stevens odpovídá na vaše otázky ohledně dobré námořní praxe. James Stevens je autorem příručky Yachtmaster Handbook. Deset let byl v RYA vedoucím výcviku a vrchním zkušebním komisařem.


 
Dotaz
 
Mark se svou ženou Julií a přáteli Simonem a Jane vyrazili na víkendovou plavbu na Markově ploutvové plachetnici Hallberg-Rassy 342. Jedenáctimetrová jachta je Markovou pýchou, plují s ní téměř každý víkend. 
 
I když je hezky, bohužel skoro vůbec nefouká. Nastává velice silný skočný příliv, takže jako nejlepší se jeví plout na motor proti proudu řeky a užít si krajinu v okolí jejich maríny. 
 
Mark a Julie si plavbu pečlivě připravili tak, aby byli tak daleko proti proudu, jak je jen možné, těsně před vrcholem přílivu. To znamená vydat se hluboko do oblasti bahna, které za odlivu vysychá. Ale protože oba absolvovali pozemní navigační kurz RYA, ohledně přesnosti přílivových výpočtů si věří. Plavba proti proudu proběhla bez potíží, včetně nejvyššího dosaženého místa. 
 
Cestou zpět Julie předala kormidlo Simonovi a instruovala ho, aby pomocí mapového plotteru sledoval jejich trasu proti proudu. Aby se ujistila, že dosáhnou hluboké vody včas, zvýšila Julie rychlost na 5,5 uzlu. Pak šla společně s Markem do kajuty připravit oběd. 
 
O několik minut později se jachta se sklouznutím zastavila v bahně. Simon spatřil něco, co považoval za velkou plochu hluboké vody, a rozhodl se zkrátit si cestu, než aby plul okolo podél ohbí. 
 
Mark převzal kormidlo a dal plný chod vzad. Bez účinku. Řekl posádce, aby loď naklonili. Pořád nic. 
 
Poblíž není nikdo, kdo by jim mohl pomoci. Pokud se brzo nepohnou, mohli by tu uvíznout na týdny. Co mají dělat? 
 
Odpověď
 
I když je dobré počasí, jde o vážnou situaci. Můžeme poukázat na to, že neměli oba odejít z kokpitu a nechat přátele kormidlovat v takovém kritickém místě plavby. Taková diskuze bude muset počkat, protože potřebují jednat rychle. 
 
Další krok vyžaduje jistou odvahu. Musejí kormidlo otočit ostře směrem ke kanálu, naklonit loď co nejvíce směrem k blízkému břehu tím, že se vykloní nebo si sednou na vykloněné ráhno, a dát plný chod vpřed. 
 
Loď se možná nepohne vpřed, ale měla by se začít otáčet. Pokud se jim podaří otočit se směrem, odkud připluli, a stále se budou naklánět, měli by se uvolnit. 
 
Pokud se opravdu nedokážou pohnout vpřed, měli by se otáčet, dokud nebude (nakloněný) stěžeň mířit ke břehu, aby loď udrželi v co nejvzpřímenější poloze. 
 
Je nezbytné se vyhnout situaci, kdy bude stěžeň po uvíznutí směřovat k hluboké vodě. Znamenalo by to, že až odteče voda, loď bude ležet v mnohem větším náklonu, což zvyšuje riziko jejího zaplavení, až se voda začne vracet. 


Přeložil


 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu