fbpx

V současné době registrujeme se již 6 posádek přihlášených závazně do závodu. Všechny tyto posádky splnily formální podmínky přihlášení.

Jako kapitáni posádek jsou nahlášeni:

Martin Blagoev
Jan Kadlec
Alexander Nedvědický
Jiří Blatný
Petr Bryx
Zdeněk Žižka

====================

Všichni členové posádky (osoby přítomné na plavidle během závodu) musí být oficiálně přihlášení do závodu a všichni čeští závodníci musí mít platnou závodní licenci ČSJ (vydanou pro rok 2013, cena 400,-Kč). Pro členy ČANY bude možné na místě závodní licenci vystavit. Při složení členského poplatku ČANY pro rok 2013 bude možné vystavit licenci i pro nově přihlášené členy ČANY. V souladu se Soutěžním řádem ČSJ závodní licence je platná pouze s lékařskou prohlídkou, která není starší než 12 měsíců. Pokud budete chtít vystavit licence ČANY až na místě, je třeba si předem opatřit lékařské potvrzení v tomto smyslu:

       Potvrzení o Lékařské prohlídce

       ___________________________
      Jméno, příjmení, ročník narození

Závodník je schopen zúčastnit se jachtařských závodů
               ANO/NE

Datum                         Razítko a podpis lékaře

===================

Soutěžní řád vyžaduje také uzavření pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným plavidlem v minimální výši 9.000.000,- Kč. Pokud loď takové pojištění nemá přímo uzavřeno charterovou společností, lze jej například sjednat po dobu závodu on-line na adrese

http://pojisteniplavidel.cz/pojisteni/produkty/odpovednost-plavidla/

Je třeba uvést, že plavidlo bude použito pro závod.

==================

Prosíme, věnujte pozornost také příloze Vypsání závodu popisující povinnou bezpečnostní výbavu. Tato výbava bude požadována při inspekci lodě před závodem.

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu