fbpx
ČANY - LANEX Offshore Cup
21.-27. září 2014 Zhodnocení závodu


Druhý ročník závodu se konal ve vodách jižního Baltu. Startovací a cílová linie byla u lázeňského města a maríny v Kühlungsbornu a otočným bodem bylo obeplutí Christiansø pravobokem lodi. Plulo se na lodích velikosti LOA do 36, 37 a 38 stop.

Registrace lodí a závodníků probíhala v marině Kükhlungborn v neděli 20.9.2014.

Organizační tým ČANY přijel do mariny v Kühlungsbornu už v sobotu večer a organizátorská loď Eternity Standy Bílka (ocelová Spray 40) byla již vyvázaná na místě.

S/Y Eternity v Kühlungsbornu
 pl2  pl1 

Závodníci s loďmi připlouvali během sobotního večera, ale většina pak až v neděli.

V neděli také probíhala prohlídka a zároveň kontrola technického vybavení lodí, které bylo vyžadováno závodními směrnicemi, přihlašování lodí a posádek k závodu, potřebná administrativa a taktéž montáž sledovacích jednotek. Průběh závodu bylo možné sledovat na internetu.

Bohužel i v Německu, kde by člověk očekával, že bude vše, tak jak má být (pokud se jedná o technický stav lodí) se ukázalo, že tomu tak zcela není.

První problém byl na lodi Mirka Markanta, nejprve se objevily potíže ve spojení ráhna se stěžněm a po návratu do domovské mariny, se dokonce zcela uvolnilo kormidelní kolo. Naštěstí se vše událo hned po převzetí lodě a tak se loď vrátila zpět a byla vyměněna za jinou.

Další špatnou zprávou bylo, že loď Roberta Kolína v startovací marině v Kühlungsbornu náhodně kontrolovala námořní policie (což je zřejmě asi běžné, obdobnou kontrolu jsem zažil loni osobně: doklady od lodi, dokumenty posádky, vše probíhá korektně a rychle). Zjistilo se, že loď byla kontrolována už na jaře, byly zjištěny nedostatky a ani majitel lodi ani charterová společnost závady v určeném termínu neodstranila. Termín pro nápravu jim skončil před několika dny před zahájením závodu. Loď byla neschopná plavby v charterovém režimu. Robert Kolín, spolu posádkou, se snažil problém co nejrychleji vyřešit, avšak i přes jejich velké nasazení se vše urovnalo až v úterý a účast v závodu k velkému zklamání celé posádky nebyla možná.

V neděli večer proběhlo setkání všech posádek v místní restauraci. Po oficialitách byli svoláni skipeři závodních lodí a byl upřesněn průběh závodu. Startovní linie - Kühlungsborn, pomocná cílová linie – Christiansø, cílová linie - Kühlungsborn, povinnost navigovat tak, aby se lodě vyhnuly pásmu rozdělené plavby a dalším překážkám na cestě, které určila „WasserPolicie". Předpověď počasí naznačovala, že průběh začátku závodu bude drsnější, ale že nic startu nebrání. Posádky vstřebaly informace, večeři, nějaké pivo a brzy se odebraly k spánku na lodě, aby byly ráno dobře připraveny ke startu a k závodu.

Na startu se schází 8 posádek:
Typ lodě                           Jméno lodi                      Skiper
Dehler 38                         Something Hot                Radek Mašata
Salona 38 Race                 Punta d'Oro                    Alexandr Nedvědický
Bavaria 38 Match               Martha-Maria                  Tomáš Motal
X37                                  Excess                           Vojtěch Bejvl
Salona 37                         Offshore                         Petr Bryx
Sun Odyssey 40.3             Josefine                         Miroslav Markant
Sun Odyssey 37.9             Quos Ego                       Jaromír Böhm
Elan 37                             Long John Silver             Martin Blagoev


V pondělí ráno v 8:00 byla ještě krátká informativní schůzka, žádné změny, především v předpovědi nebyly, vše včera domluvené zůstává v platnosti. Start závodu byl potvrzen v 9:00 a na startu se schází 8 posádek.

Závodníci vyplouvají na start.
vyplutí

Je odstartováno v určeném čase, start se podařil a závod začíná.

Posádka Tomáše Motala, ještě před startem hlásí problém s plachtou, vrací se do mariny a začíná boj o možnost zúčastnit se závodu. Mnoho telefonátu, sundávaní plachty, odjezd za „sailmakerem" do nedalekého Warnemünde, oprava plachty, instalace plachty zpět kam patří a znovu na start. Vše se podařilo během 5 až 6 hodin. Startovací linie je stále otevřená a tak mohou zahájit stíhací plavbu.

Posádka Tomáše Motala organizuje opravu plachty a znovu vyplouvá na start
.
motal org motal vypDalší loď, která odpadla, byla moje loď. Vetchá genoa, kterou jsme dostali, se po necelé hodině odporoučela do jachtařského nebe a bylo po závodě. Když jsme loď přebírali, bylo mi řečeno, že když ji roztrháme, že to nebude vůbec vadit a tak se i stalo. Jiná lepší nebyla a tak jsme hodinu doufali, že vydrží, ale ....

Gena v cárech
.
gena1

Následně jsme závod sledovali a i prožívali z informací ze sledovačů. Závodní pole se časem rozdělilo. Vpředu byly lodě Radka Mašaty, Saši Nedvědického a Petra Bryxe, blízko byla loď Vojty Bejvla. Další posádky začali trochu ztrácet. Velkým překvapením byla posádka Tomáše Motala, která se do stíhání závodního pole pustila grandiosním stylem a začala stahovat rozdíl. Postupem času ale bylo vidět, že se některé posádky dostali do problémů a závod přerušují.

Počasí se v pondělí k odpolední rozhodlo připravit opravdový, náročný jachting

Vjezd do mariny Kühlungsborn.                  Větru a vln jsme si neužívali sami.
pocasi 1  pocasí 2

Mirkovi Markantovi odpadl ze stěžně radarový odražeč, měření větru, odešlo poziční světlo a rozšroubovaly se podvanty.

Podvanty se nejen vyšroubovaly, ale i zamotaly do ostatního.
podvant

Posádce Jardy Bohma odešly poziční světla a bez toho nelze taktéž dále v noci plout, končí v Sassnitz.

Petru Brixovi, který se pohyboval na předních pozicích, se přetrhlo kormidelní lano. V okamžiku, kdy loď byla neovladatelná, došlo k sekundárním poškozením a tak byli taktéž nuceni závod ukončit, vrátili se vrátit do mariny Kühlungsborn. Naštěstí autopilot fungoval dobře a tak nemuseli celou vzdálenost od Rujány zpět kormidlovat náhradní pinou. To vše se stalo v noci z pondělka na úterý.

Posádka Petra Bryxe zpět v Kühllungsbornu
jeryx pr

V závodě pokračovaly lodě Radka Mašaty, Saši Nedvědického, Vojty Bejvla a Tomáše Motala. Posádka Radka Mašaty taktizuje a objíždí Bornholm po jižní straně a vrací se po severu, Saša Nedvědický míří na severní cíp Börnholmu, osvědčená trasa z minulého roku, Vojtěch Bejvl volí obě trasy po jižní straně, stíhající Tomáš Motal pluje po severu a vrací se jihem. Všichni obepluli Christiansø (náhradní cílovou linii) pravobokem, jak bylo určeno, a pokračují zpět k Börnholmu, Rujáně a do mariny Kühlungsborn. V tomto momentě je na prvním místě Saša Nedvědický, druhý Radek Mašata, třetíVojtěch Bejvl a poslední stále se přibližující Tomáš Motal.

Na obrázku je plavba závodníku okolo Bornholmu ze dne 23.9.2014 úterý.
(šipkami je označena pozice lodi v 0:00 23.9.2014)
bornholm

V úterý přes den v Kühlungsbornu Poseidon/Neptun takřka vypnul vítr, avšak posádky hlásí, že jim vítr stále fouká dle toho, kde se zrovna nachází. Posádky jsou nuceni křižovat a závod se zpomaluje. Tím i padá možnost, naděje, že celkový čas plavby z minulého roku bude překonán.

Na prvním a druhém místě dochází k boji o pozici. Nakonec si lépe vede Radek Mašata a do cíle přijíždí ve středu odpoledne 24.9. v 14:53:02. Jsou šťastní v cíli a mají obrovskou radost, že jsou první. 

Vítězná osádka Radka Mašaty v cíli.
masata pr

I přes radost z vítězství je na tvářích všech vidět únava, obzvláště první den a noc závodu byla náročná. Posádka celou plavbu, i v noci seděla na bortu a vyvažovala. Loď je v pořádku.

Druhý připlul Saša Nedvědický, středa 24.9. v 16:28:53. Trochu zklamání, že se jim nepodařilo obhájit loňské prvenství, se mísí s radostí, že jsou v pořádku v cíli a že druhé místo je taky přece krásné.

Posádka Saši Nedvědického v cíli.
nedved pr

Obě posádky po chvilce vítězného popíjení a přijímaní gratulací mizí v teplé sprše a pak dohánějí spánkový deficit.

Na třetím a čtvrtém místě mezitím probíhá boj o to nezískat bramborovou medaili. Tomášovi Motalovi se přes značné zpoždění podařilo doplout Vojtěcha Bejvla a nakonec je v cílové linii dříve. Tomáš Motal proplouvá cílem ve čtvrtek ráno 25.9. v 3:24:50. Tomáš Motal a jeho posádka si zaslouží uznání za úsilí a nasazení, které udrželi přes značnou časovou ztrátu, což nakonec přineslo úspěch v podobě třetího místa.

Posádka Tomáše Motala v cíli.
motal pr


Vojtěch Bejvl s posádkou doplouvá s tříhodinovou ztrátou na Motala čtvrtek 25.9. v 6:28:15. Je zajímavé, že posádkavojtěcha Bejvla první polovinu závodu držela krok s lodí Radka Mašaty a Saši Nedvědického, ale po otočce okolo Christiansø, začala ztrácet a tím vytvořila prostor Tomášovi Motalovi, aby je předehnal.

Posádka Vojtěcha Bejvla cíli.
bejvl pr


Obě posádky jsou unavené, obě lodě jsou uvnitř značně promočené, protože voda ve vlnách protékala všudy možně.


Ve čtvrtek večer se všichni scházíme v místní restauraci, kde jsou vyhlášeny oficiální výsledky, předány diplomy a ceny od sponzora fy Lanex.

1. místo, posádka Radka Mašaty.
masata 2

Radost ze získání putovní ceny ČANY
.
cena1  cena2

 


2. místo, posádka Saši Nedvědického.
nedved
3. místo, posádka Tomáše Motala.
motal4. místo, posádka Vojtěcha Bejvla.
bejvl 1

A následují posádky které z různých důvodů závod nedokončily:

Posádka Petra Brixe .                                                          Posádka Mirka Markanta.
jeryx 1          markant


Posádka Jardy Böhma    .                             Posádka Martin Blagoeva.
bohm 1                 blagoev Nakonec se vyhlašuje termín závodu na příští rok.

Start je stanoven na pondělí 21.9.2015 z mariny v Kühlungsbornu.
Trasa závodu bude stejná jako předchozí 2 ročníky.

Následuje volná zábava, která se postupně přesunuje do lodí, závodníci si sdělují zážitky ze závodu a plánují co příští rok udělají lépe. Někteří odplouvají ještě večer, další až druhý den, dle toho kdy vrací loď a jak daleko je jejich domovská marina.

Je po všem.

finale

Z našeho pohledu organizátorů závod proběhl úspěšně. Je vidět, že posádky jsou na závod připravené dobře, nechybí odvaha a nasazení, ani v těžkých podmínkách, které podzimní Balt může přichystat.

Jen technika sem tam selhává. Tak to ale v takto náročném závodě chodí a je třeba s tím počítat. Je vidět, že závodních lodí přibývá, že čeští jachtaři dostávají chuť zkusit náročnější závod, než jsou závody pořádané v Chorvatsku, typu ráno se vypluje z mariny, obkrouží se pár ostrovů a večer opět marina. Přece jenom navigovat 2-3 dny v kuse přináší jiné zážitky a zkušenosti. Přijde mi to jako přirozený vývoj, chceme zkusit více a dále.

Ještě jednou bych moc rád poděkoval všem, kteří nám se závodem pomáhali:

firmě Lanex, a.s., hlavnímu sponzorovi závodu, za poskytnutí všemožné podpory, odvysílání televizního reklamního spotu (ukázka zde), propagaci závodu na svých akcích a dárky ve formě lan pro závodníky. Osobně bych poděkoval Vojtovi Eliášovi a Tondovi Koňaříkovi a vůbec všem pracovníkům firmy Lanex, kteří se spolupodíleli na přípravě závodu.
firmě Yachting Revue, mediálnímu sponzorovi za podporu ve stejnojmenném časopise a taktéž za časopisy pro závodníky.
firmě Oni System a Milk Computers, s.r.o. za sledovače, které zajistil Ota Webr, upravil jednotky, které jsou primárně určené ke sledování vozidel, zajistilsoftwarovou podporu a online sledování lodí na internetových stránkách.
Standovi Bílkovi za poskytnutí jeho lodi Eternity, coby pořadatelské lodi.
Silvě Mrázové za přípravu diplomu pro účastníky a dalším, kteří pomohli a přiložili ruku k dílu.

Samozřejmě taktéž velký dík patří Petrovi Sládečkovi, hlavnímu rozhodčímu závodu.
Petr Sládeček - hlavní rozhodčí


A dalším zde neuvedeným, kteří ochotně pomohli.

Pro ČANY, organizátory závodu vzešlo z proběhnuvšího závodu mnoho nových podnětů co do příštího startu vylepšit a tak máme rok na přípravu.

Takže se těším 21.9.2015 na setkání s Vámi na startu 3. ročníku závodu ČANY Offshore Cup 2015 v Kühlungsbornu!

Za organizační tým ČANY, Martin Blagoev


Fotografie ze závodu na stránkách sponzora fy Lanex, a. s.

 

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu